LYRICS: Jaywillz – Glory Ft. Zlatan, Papisnoop

Jaywillz - Love Or The Word EP Lyrics ft Zlatan Bella Shmurda Rogerlino Ego

Jaywillz – Glory Lyrics

Read ‘Glory Lyrics’ by Jaywillz, Zlatan Ibile and Papisnoop below;
DOWNLOAD AUDIO HERE

Intro

It’s Chipss insane producer
Alada rugo, kini major
They call me roll boy o, chado way o
Jomor eeee yea ee

Jaywillz’s Verse

Turn my way
Oluwa bring this blessings come
Turn my way o
I pray make e turn around, turn around
Blessings all the way
Wetin i gain if i no make the ego
Look me like a jonzing fellow
People De wait me e don de late 00

Chorus

Olatide
I give you the glory
Oluwa funmi shere
Baba change all my story

Olatide
I give you the glory (baba)
Oluwa funmi shere
Baba change all my story

Papisnoop’s Verse

Ah
Alada rugo, kini major
O sniffing
Molofer olorun gbo ojutiri welfers mo maje tele
pelu family mi mojapakuro ile lati bo sori titi ebi
mi ko ki ma 10 di liability wo omo iya kun awon
masun ati po gan o le fe ko aye po gan ota po gan
ma gbo owo pa oni ke gbo oro oluwa 10 lu sho
agutan mi mom ku le si wa ju e ko wa shina ayo
mi ti ba ti ji laro ko je pe owo ni ma ma ki owo
adeleke o po ju emi gan mo le ni o sniffing

Chorus

Olatide
I give you the glory
Oluwa funmi shere
Baba change all my story

Olatide
I give you the glory (baba o)
Oluwa funmi shere
Baba change all my story

Zlatan’s Verse

Ko to di pe life me change ko to di pe life me
sweet ko to di pe gbo gbo omo adugbo fe fumi ni
kiss kini to do big boy ki to 10 london gbo gbo
nkan ti ba se 10 ju won te le na fuck up my my guy
na person wey make ham sabi i bi ti suga ba po si
ere la ma ri be la ma ri ko de ni ba je won wonder
e bi ti zlatan ti gba je e ma wonder pa ni bi ba se
wan ri edirari tori a wa logo eni to lorun ti gbafun
ki 10 de to binu to yari si fine boy pelu fine figure
gbo gbo igboro 10 ti mo bo di ju so olorun bo wan
ti mo skruskruskru wan ma te so ju yin
gbagbagba ghana style jo mo

Chorus

Olatide
I give you the glory
Oluwa funmi shere
Baba change all my story

Olatide
I give you the glory (baba)
Oluwa funmi shere
Baba change all my story

Outro

Pray for grace my gee
Oluwa come my way o
Now the boy is so vexing
Them call me roll boy
Chado way o, alada rugo, alada mile o

Leave a comment